Brannsikkerhet i hjemmet

Vi har gode produkter for brannsikkerhet i hjemmet. Vi installerer brannalarmer for både privat og næring. Last ned brosjyre.

Ta kontakt

Trådløse seriekoblede røykvarslere

Seriekobling gir økt sikkerhet; du får varsel i hele huset uansett hvor brannen starter. Varslerne kobles sammen trådløst ved et enkelt håndgrep. 


Med 7 valgbare kanaler gjør at detek­torene kan benyttes i bygg med flere boenheter. Godkjent etter europeisk standard for røykvarslere EN14604. Seriekobling gir økt sikkerhet -varsler en varsler alle.

Intelligent strømforsyning og kontrollenhet for røykvarslere

Enkel multifunksjon (brann, vann, frost) alarmsentral med to sløyfer. Inntil 15 røykvarslere kan tilkobles - vi kan hjelpe deg med montering. 


Økt sikkerhet ved seriekobling Felles backup-batteri for hele systemet

Enkelt å lokalisere brannen Mulighet for utkobling Feilovervåking med talevarsel.

JUBILEE i rekkehus, bosenter, eldreboliger og flerleilighetsbygg

Alle boenheter har hver sin JUBILEE. Sirene monteres utvendig, og akti­veres ved brannalarm fra alle leil­igheter.


Om ønskelig kan "øyeblikkelig hjelp" indikeres med egen blitzlampe, og alarm kan formidles via VOICE-TEL telefon utringer. 

Elotec brannalarmsystemer for flerleilighetsbygg

For best mulig sikring bør alle leilig­heter så vel som fellesareal dekkes av ett system, slik at hele bygget varsles ved branntilløp. Batteridrevne røyk­varslere i de enkelte leilighetene gir aldri denne sikkerheten.


Men: Hva skjer hvis Hansen i nabo­leiligheten svir søndagssteika? Med et tradisjonelt varslingsanlegg ville alle beboerne fått søndagsmiddagen forstyrret av ulende sirener.


ElotecniQ løser elegant problemet med forstyrrende falske alarmer; beboer gis muligheten til å stanse alarmen hvis han selv vet at han har forårsaket uønsket alarm. ElotecniQ er tilpasset alle brannalarmsystemer fra Elotec. 

Trådløs brannalarm, ROYAL

Kraftfullt adresserbart system, ingen kabler, svært fleksibelt! Svært kort monteringstid, ca. 20 boenheter per dag. Unngå kabler og hull i vegger og tak. 


Detektorer med tiltalende design og lav profil. Lang batterilevetid. Full støtte for ElotecniQ avstill­ingsbryter i den enkelte boenhet. 


Mulighet for opptil 3 000 detek­torer i ett ROYAL-system. 

Kablet brannalarm, MAGNUM 25

Kraftfullt adresserbart system, passer alle slags bygg. 


Kan bygges ut nærmest i det uendelige - inntil 12 000 detek­torer på ett anlegg. 


Mulighet for flere betjenings­punkter.  Full støtte for ElotecniQ avstillingsbryter i den enkelte boenhet.